Wynagrodzenie

Wynagrodzenie kancelarii jest uzgadniane indywidualnie z Klientem. Jego wysokość jest zależna od nakładu pracy, zawiłości sprawy, terminu wykonania zlecenia oraz wartości przedmiotu sporu.
W trosce o jasne i rzetelne zasady współpracy kancelaria przy zleceniu usługi prawnej podpisuje z każdym Klientem umowę zlecenia, w której określany jest zakres obowiązków stron.

Kancelaria proponuje następujące sposoby rozliczenia z Klientem:

  • Wynagrodzenie płatne z góry, za całość postępowania w danej instancji;
  • Stawka godzinowa – wysokość wynagrodzenia uzależniona od liczby godzin poświęconych na wykonanie danego zlecenia;

Koszt konsultacji prawnej wynosi od 150 zł netto. Wizytę w kancelarii należy uprzednio umówić telefonicznie pod numerem 698-644-037.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT. Za wykonane usługi wystawia faktury VAT bądź paragony z kasy fiskalnej.

TOP